Středisko volného času Duhovka Břeclav

PAVEL KURTIN - VYUŽITÍ MULTIMÉDIÍ V ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGICE

Duhovka © 2014

kniha_01.jpg
PAVEL KURTIN
VYUŽITÍ MULTIMÉDIÍ V ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGICE
Copyright © Mgr. Pavel Kurtin
Duhovka – středisko volného času Břeclav © 2014
 
Publikace se zabývá propojením dvou relativně odlišných oblastí, ke kterým autora pojí dlouhodobý zájem - zážitkové pedagogiky a audiovizuální techniky.
Cílem publikace je vymezit a charakterizovat možnosti využití multimédií v zážitkové pedagogice. Zároveň poskytnout náměty pro možnosti implementace multimédií do programu zážitkových kurzů a zjistit vliv práce s multimédii, vhodně zapojenými do programu, na kvalitu zážitkového kurzu.
Publikace je sestavena ze dvou základních částí. Teoretická část předkládá poznatky o zážitkovém vzdělávání, včetně jeho kořenů. Dále v této kapitole autor popisuje pojmy, teoretická východiska, prostředky a principy, které zážitková pedagogika využívá. Druhá kapitola podává ucelené informace z oblasti audiovizuální techniky. Zabývá se zejména současným stavem vývoje audio a video techniky, potřebnou teorií, ale také nutným hardwarovým a softwarovým vybavením. Téma je popsáno s ohledem na běžného uživatele informačních a komunikačních technologií.
V praktické části jsou představeny vybrané formy volnočasových aktivit, motivací a výstupů ve spojení s multimédii, které mohou sloužit jako inspirace při přípravě kurzu.

JAK PRACOVAT S KNIHOU SVITEK BŘEZOVÉ KŮRY

Liga lesní moudrosti © 2014

sbk2.jpg
VLASTIMIL KUBÁT (spoluautor)
JAK PRACOVAT S KNIHOU SVITEK BŘEZOVÉ KŮRY
Copyright © Liga lesní moudrosti
 
 
Metodická příručka a návod, jak využít knihu SVITEK BŘEZOVÉ KŮRY v činnosti zájmových útvarů středisek volného času.
 

VLASTIMIL KUBÁT - NA KYTARU NEJEN K TÁBORÁKU 2

Duhovka © 2014

kniha_03.jpg
VLASTIMIL KUBÁT
NA KYTARU NEJEN K TÁBORÁKU 2
Copyright © Bc. Vlastimil Kubát
Duhovka – středisko volného času Břeclav © 2014
 
Metodická příručka ke kytarovému kurzu pro mírně pokročilé.

SVITEK BŘEZOVÉ KŮRY

Liga lesní moudrosti © 2013

sbk1.jpg
VLASTIMIL KUBÁT (spoluautor)
SVITEK BŘEZOVÉ KŮRY
Copyright © Liga lesní moudrosti
 
Systém zkoušek, vypracovaný E. T. Setonem pro jeho hnutí woodcraftu, který je využíván v činnosti Klubu lesní moudrosti.

VLASTIMIL KUBÁT - NA KYTARU NEJEN K TÁBORÁKU 1

Duhovka © 2011

kniha_02.jpg
VLASTIMIL KUBÁT
NA KYTARU NEJEN K TÁBORÁKU 1
Copyright © Bc. Vlastimil Kubát
Duhovka – středisko volného času Břeclav © 2011
 
Metodická příručka ke kytarovému kurzu pro začátečníky.

KORÁLKOVÉ ČINY PRO SKŘÍTKY

Liga lesní moudrosti © 2002 (2014)

ciny-pro-skritky.jpg
Systém zkoušek pro nejmenší zájemce o "lesní moudrost" E. T. Setona. Zápisník korálkových činů zpracovali manželé Kubátovi v letech 2001 - 2002 původně pro tábory rodin s dětma pořádané naším SVČ, kde byl několik let testován. V roce 2006 byl tento Svitek vydán Ligou lesní moudrosti pro nejmenší woodcraftery od 4 do 9 let. V roce 2014 vyšlo nové upravené vydání. Systém korálkových činů je v současnosti využíván Klubem lesní moudrosti pro Vlčata (chlapce ve věku 6 - 10 let) a také na našich školách v přírodě.
 
ROZPIS SLUŽEB NA DUHOVCE
 
PONDĚLÍ A STŘEDA
13:00 – 17:00
 
ÚTERÝ A ČTVRTEK
8:00 - 12:00