Středisko volného času Duhovka Břeclav
Od roku 2016 je možné přihlásit děti do kroužků akcí či táborů pomocí elektronického systému. Tuto službu jsme zavedli z důvodu velkého zjednodušení celého přihlašovacího procesu, který vám po jednoduché registraci umožní přihlašovat děti na kroužky, ale i akce a tábory několika kliknutími, bez neustálého opakovaného vyplňování přihlášek. K dispozici budete mít vždy aktuální nabídku akcí Duhovky a přehled o vašich platbách.
 
DĚTI MŮŽETE PŘIHLÁSIT ELEKTRONICKY NA ADRESE DUHOVKA.IDDM.CZ
 
Níže uvedený návod lze stáhnout a vytisknout ZDE
 
POSTUP PŘI REGISTRACI DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU SVČ DUHOVKA BŘECLAV
Pro elektronické přihlášení budete potřebovat počítač s připojením k internetu a platný e-mail. V případě, že Vaše dítě již absolvovalo nějakou akci, kroužek či tábor při SVČ Duhovka, použijte nejlépe ten e-mail, který jste již v minulosti vyplňoval do přihlášek. V tom případě totiž dojde k „propojení databáze“, protože Vaše dítě je již v systému zavedeno. 
 
Přejděte na stránku duhovka.iddm.cz
V pravém sloupci vyplňte vaše jméno a příjmení (nikoliv dítěte), váš e-mail a  zvolte si heslo
Klikněte na „registrovat se“. Na zadaný e-mail vám obratem přijde potvrzovací odkaz, po jehož odkliknutí je registrace ukončena.
 
 
POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ NOVÉHO ÚČASTNÍKA
Pokud vaše děti již dříve navštěvovaly kroužky či tábory SVČ Duhovka a vy jste při registraci zvolili e-mail z předchozích přihlášek, nebudete muset nejspíše vyplňovat kolonku NOVÝ ÚČASTNÍK, protože své děti uvidíte v našem systému již evidované. Stačí tento krok přeskočit a pouze vybrat kroužek, akci či tábor a své dítě přihlásit. Pochopitelně lze údaje o vašem dítěti aktualizovat.
 
  • Přejděte na stránku duhovka.iddm.cz
  • Přihlaste se (v levém sloupci napište svůj e-mail a heslo, které jste si zvolili při registraci)
  • Klikněte na ikonu vlevo - ÚČASTNÍCI
  • Klikněte na ikonu NOVÝ ÚČASTNÍK a vyplňte údaje o účastníku zájmového vzdělávání. Dbejte především na správné zadání rodného čísla – tento údaj je ve školní matrice nutný. Další údaje jsou však také důležité pro jakékoli spojení s vámi – vyplňte je prosím řádně
  • V případě více účastníků vše opakujte stejným postupem
Pokud se chcete zaregistrovat pod odlišným e-mailem, než jste uváděli v předchozích přihláškách, je možné, že systém nebude schopen propojit rodné číslo dítěte s e-mailovou adresou rodiče a zadání nového účastníka nebude úspěšné. Jedná se o konflikt adres, který je lehce řešitelný. Stačí na tuto skutečnost upozornit na e-mailu oplustil.duhovka@gmail.com. V databázi vám aktualizujeme e-mailovou adresu a zadání nového účastníka pak bude možné dokončit.
 
 
 
POSTUP PŘI VYBÍRÁNÍ KROUŽKU, AKCE NEBO TÁBORA
  • Po přihlášení si zvolte např. KROUŽKY, vyberte kroužek a kliknutím přejdete na podrobné informace
  • Klikněte na PŘIHLÁSIT ÚČASTNÍKA, proveďte povinné úkony (odchod domů, věková skupina, souhlas s podmínkami a případně připište důležité poznámky týkající se daného kroužku) na konci klikněte na PŘIHLÁSIT ÚČASTNÍKA
  • Přihlášení bylo zaneseno do databáze (obratem obdržíte potvrzovací e-mail) a do dvou pracovních dnů vám bude na váš e-mail zasláno schválení, bližší informace a přihláška, kterou je třeba vytisknout, podepsat a odevzdat v budově SVČ Duhovka Břeclav, Lidická 1060/4, Břeclav. Na přihlášce získáte také podrobné informace k platbě za zájmový útvar
  • Platbu lze provést přes internetové bankovnictví (potřebné údaje – číslo účtu, variabilní symbol, cena - naleznete na přihlášce, která Vám byla doručena) nebo hotově na SVČ Duhovka Břeclav, Lidická 1060/4, Břeclav
Pokud nemáte k dispozici počítač nebo tiskárnu, lze provést registrační úkony či tisk přihlášky u nás na Duhovce, kde vám služba ráda pomůže s obsluhou v naší databázi.